Home Aktualności Koło turystyczne Wędrowniczek
PDF 

 

We wrześniu 2010 r. w Szkole Podstawowej w Jedliczu rozpoczęło działalność Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Wędrowniczek”.

Pomysłodawczyniami, a zarazem  założycielkami i autorkami projektu oraz planu działalności koła  są p.  Bożena Janocha i p. Barbara Krawczyk. Oprócz wspomnianych pań opiekunem koła jest p. Mariusz Zajdel.

 

Głównymi celami działalności koła jest:

 • rozbudzenie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych,
 • poznanie walorów obszarów  przyrodniczych najbliższego regionu i jego okolicy,
 • kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla regionu lub kraju,
 • motywowanie do aktywnego spędzania wolnego  czasu,
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • przeciwdziałanie  zjawiskom patologii społecznej,
 • integracja międzyszkolna.

Wymienione wyżej cele będą realizowane w dni wolne od nauki szkolnej. Jak wiadomo zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne są integralną częścią procesu nauczania
i wychowania. Organizowane są w tej części dnia, którą należy przeznaczyć na odpoczynek
i rozwijanie osobistych zainteresowań.

Czas wolny dziecka, w tym przypadku sobota,  powinien być powiązany
z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych służą temu, by nauczyć dzieci organizowania  wolnego czasu, by kształtować umiejętność nie tylko pracy, ale również wypoczywania.

Jednym z zadań nauczyciela jest  rozbudzanie i rozwijanie naturalnych zainteresowań  dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna, a w szczególności piękna najbliższych okolic.

Możliwość taką dają wycieczki, które są jedną z podstawowych form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i umożliwiają uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu czy kraju.

 

Treści kształcenia realizowane w ramach działalności koła:

Hasła programowe

Treści

Umiejętności

 

ZASADY BHP W CZASIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH

Ø  Bezpieczeństwo przy korzystaniu z komunikacji samochodowej i kolejowej

Ø  Bezpieczeństwo w czasie marszu i jazdy na rowerze

Ø  Bezpieczeństwo w turystyce górskiej

Ø  Rozpalanie ognisk

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas marszu, jazdy, wędrówce, rozpalania ogniska
 • Poznanie zasad pierwszej pomocy poszkodowanym

 

TURYSTYKA POPULARNA

Ø  Jednodniowe wycieczki krajoznawcze komunikacją samochodową lub kolejową do pobliskich miejscowości atrakcyjnych turystycznie

Ø  Jednodniowe wycieczki dydaktyczne komunikacją miejską lub podmiejską do określonych miejsc lub obiektów

Ø  Wielodniowe wycieczki krajoznawcze

Ø  Piesze wycieczki jednodniowe

Ø  Kuligi

 • Poznanie przebiegu i zasad przeprowadzania wycieczek, biwaków, kuligów
 • Wędrówki po szlakach
 • Przygotowanie rejestru najciekawszych zabytków i miejsc w okolicy

 

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA

 

Ø  Turystyka piesza

 • Poznanie zasad uprawianie turystyki pieszej

 

NAMIOT TURYSTYCZNY

 

Ø  Budowa namiotu i sposoby jego rozstawiania

 

 • Poznanie elementów namiotu
 • Poznanie zasad konserwacji namiotu
 • Nauka rozstawiania namiotu

 

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

„WĘDROWNICZEK”*

L.p.

Etapy osiągania celów

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Zebranie organizacyjne koła

wrzesień

B. Janocha

B. Krawczyk

2.

Ustalenia planu imprez turystycznych  na rok szkolny 2010/2011

wrzesień

opiekunowie

3.

Wycieczka krajoznawcza do Pustelni św. Jana z Dukli oraz rajd Szlakiem Papieskim

październik

opiekunowie

4.

Zwiedzanie zabytków cmentarza  i pomników w Jedliczu i najbliższej okolicy

listopad

opiekunowie

5.

Wyświetlenie prezentacji multimedialnych: Powiat krośnieński, Zabytki Krosna, Święte góry w Polsce, Pomniki przyrody; przygotowanie fotogazetki oraz prezentacji na temat najważniejszych zabytków  Polski

grudzień

opiekunowie

6.

Kulig ; zabawy na śniegu, ognisko

styczeń (ferie zimowe)

opiekunowie

7.

Zwiedzanie zabytków sakralnych Krosna i szopek bożonarodzeniowych

luty

opiekunowie

8.

Rajd pieszy na trasie Rymanów Zdrój – Iwonicz Zdrój

marzec

opiekunowie

9.

Dwudniowa wycieczka do Zakopanego

kwiecień

opiekunowie

10.

Wyjazd w Bieszczady i przejazd kolejką wąskotorową na trasie Majdan - Przysłup

maj

opiekunowie

11.

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce

czerwiec

opiekunowie

12.

Biwak dwudniowy w Rudawce Rymanowskiej

czerwiec

opiekunowie

* harmonogram może ulec zmianie

 

 

 

 

Pierwsza relacja z wyprawy Wędrowniczka   zobacz

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyki

Odsłon : 1912090

Pogoda