Home Aktualności Konsultacje dla uczniów..
PDF 

Drodzy uczniowie i rodzice!

Od 25 maja 2020r. umożliwiamy uczniom klas ósmych, a od 1 czerwca uczniom klas 4-7  udział w konsultacjach na terenie szkoły. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego według opracowanego harmonogramu. W pierwszej kolejności zaplanowane zostaną konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, odbędą się także konsultacje z innych przedmiotów, zgodnie ze zgłoszonymi wychowawcom potrzebami. Uczniowie będą się spotkać z nauczycielem w małych grupach lub indywidualnie. Będzie to szansa dla wszystkich zagrożony oceną niedostateczną, jak również wykazujących chęć poprawy ocen cząstkowych lub proponowanych. Wyłącznie zdrowi uczniowie mogą skorzystać z tej możliwości, z zachowaniem dystansu pomiędzy sobą i nauczycielami.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przyniesienie do szkoły w dniu pierwszych wyznaczonych zajęć pisemnego oświadczenia zawierającego zgodę rodziców na dokonanie pomiaru temperatury ich dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego. Pomiaru będzie dokonywał wyznaczony pracownik szkoły. W sytuacji, gdy u ucznia termometr wskaże gorączkę, nie będzie on mógł wziąć udziału w zajęciach.

Na oświadczeniu należy wpisać aktualne numery telefonów obydwojga rodziców/prawnych opiekunów oraz numery do ich zakładów pracy w celu zachowania szybkiej ścieżki kontaktu w razie potrzeby.

Prosimy, aby uczniowie przychodzili w maseczkach i przy wejściu do szkoły zachowywali dystans społeczny, a po wejściu do budynku dokonywali dezynfekcji rąk. Instrukcji na temat dalszego postępowania będą udzielać obecni w szkole nauczyciele.

Oświadczenie zawierające zgodę rodziców na pomiar temperatury do pobrania tutaj

Uczniu,

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej wychowawcy – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

7. Nie korzystaj z szatni.

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki

Odsłon : 1902764

Pogoda