Home Ogłoszenia Ogłoszenie dla rodziców.
PDF Email

Ogłoszenie dla rodziców

Nauczyciele w SP W Jedliczu realizują zdalne nauczanie według tygodniowego planu lekcji, który jest aktualnie obowiązujący w szkole i dostępny w e-dzienniku. Nauczanie odbywa się w czasie rzeczywistym, wtedy nauczyciel jest dostępny i oczekuje współpracy z uczniami. Będziemy korzystać z platformy e-podręczniki rekomendowanej przez MEN oraz innych sprawdzonych przez nauczycieli stron www oraz aplikacji i programów, ale także tradycyjnie z podręczników, ćwiczeń i zeszytów.                 

W związku z tym prosimy o bieżące sprawdzanie e-dziennika, w którym wpisywane są tematy lekcji, skrócone scenariusze zajęć , zadania domowe, ogłoszenia i inne informacje. W sytuacji, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera lub Internetu, nauczyciel będzie informacje dydaktyczne przesyłał do rodzica wiadomością SMS lub MMS. Prosimy, aby uczeń wykonywał polecenia nauczyciela związane z realizacją jednostek lekcyjnych w ilości i formie określonej przez uczącego. Oceniana plusami będzie obowiązkowość i terminowość. Uczeń, który nie ma dostępu do Internetu, nie będzie podlegał tej formie oceny. W takim przypadku nauczyciel telefonicznie ustali z rodzicem sposób i formę oceny pracy dziecka.

Szczegółowe procedury na w zakładce Zdalne Nauczanie.

 

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Statystyki

Odsłon : 1913327

Pogoda