Home Aktualności „Media – profilaktyka zagrożeń związanych z użytkowaniem internetu”- warsztaty
PDF 

 

W dniu 18 grudnia 2019 r. uczniowie klasy VIII „a”, VI „c” i V „b” uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych na temat: „Codzienność i wirtualna rzeczywistość – relacje bez hejtu i mowy nienawiści”.

Celem warsztatów było wypracowanie i omówienie definicji cyberprzemocy i siecioholizmu, dostarczanie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu, kształtowanie postaw uczniów sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, związanych z dobrem treści programów komputerowych oraz stron odwiedzanych w Internecie, zwiększenie poziomu świadomości uczniów na temat społecznych i prawnych konsekwencji stosowania mowy nienawiści w sieci oraz uświadomienie uczniom, jak istotna jest komunikacja interpersonalna – komunikaty werbalne, słowa, gesty wypowiadane bezpośrednio między uczestnikami rozmowy, bez użycia telefonów komórkowych czy innych komunikatorów – dla ich rozwoju i tworzenia wzajemnych reakcji. W oparciu o elementy multimedialne i aktywne metody pracy prowadzący uświadamiał uczniom zagrożenia związane z ujawnianiem swoich danych osobowych oraz spędzaniem dużej ilości czasu przed komputerem. Uczniowie przypomnieli sobie, czym jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić i gdzie należy szukać pomocy w razie kontaktu z nieodpowiednimi treściami lub zagrożeniem cyberprzemocą. Podczas warsztatów uczniowie mogli ocenić ryzyko własnego uzależnienia od sieci – szacując ilość czasu spędzonego przed komputerem i analizując podstawowe objawy uzależnienia w odniesieniu do siebie. Zajęcia warsztatowe aktywizowały uczniów do działania i zachęcały do samodzielnego myślenia poprzez interaktywne techniki pracy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Pana Michała Podoleckiego z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska z Krakowa.

Warsztaty profilaktyczne zostały sfinansowane w całości przez Urząd Gminy w Jedliczu.

 

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Statystyki

Odsłon : 1914725

Pogoda