Home Samorząd Uczniowski Szczęśliwy numerek
PDF Drukuj

Od 6 listopada obowiązuje w naszej szkole "szczęśliwy numerek".

Regula min „Szczęśliwego Numerka”
1. Szczęśliwy Numerek” to wylosowana cyfra I liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
Uczeń, którego numer zostanie wylosowany, zostaje zwolniony z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki.
2. Jeśli uczeń pomimo wylosowa nia Szczęśliwego Numerka będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę, może to zrobić.
3. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wcześniej
zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów lub klasówek.
4. Losowa n ie Szczęśliwego N u merka od bywać się będzie codziennie o godzinie 12°.
5. Szczęśliwy Numerek obowiązywać będzie zawsze następnego dnia po losowaniu.
6. Losowania dokonuje członek SU w obecności Opiekuna SU lub innego nauczyciela przez niego wskazanego.
7. Szczęśliwy Numerek będzie wywieszony na gazetce SU.
Szczęśliwy Numerek obowiązywać będzie od dnia 6 listopada 2012 r.

 

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

Statystyki

Odsłon : 1919080

Pogoda