Home Aktualności Program poprawy frekwencji.
PDF 

Program Poprawy Frekwencji

Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które procentują w przyszłości.

Program Poprawy Frekwencji został wdrożony w naszej szkole, by poprawić frekwencję oraz przeciwdziałać wagarom, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jego celem jest uświadomienie korzyści wiążących się z punktualnym i systematycznym uczęszczaniem do szkoły a także koordynacja współpracy pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami.

Głównym założeniem programu jest nagradzanie zespołów klasowych oraz indywidualnych uczniów z wysoką frekwencją:

·       klasa o najlepszym stosunku liczby osób ze 100% frekwencją do liczby osób w danej klasie w nagrodę otrzymuje „szczęśliwy dzień”, to jest dzień wolny od pytania, kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych,

·        pochwała uczniów o wzorowej frekwencji na forum klasy a także podczas zebrania z rodzicami,

·        informacja promująca uczniów o wzorowej frekwencji na gazetkach szkolnych i na szkolnej stronie internetowej,

·        pochwała dyrektora szkoły,

·        prawo do podwyższenia oceny zachowania,

·        nagroda – wycieczka dla uczniów z najwyższą frekwencją na zakończenie półrocza i roku szkolnego,

·        nagroda książkowa dla uczniów ze 100% frekwencją na zakończenie roku szkolnego,

·        przekazanie listu gratulacyjnego dla rodziców uczniów ze 100% frekwencją po zakończeniu półrocza i na koniec roku szkolnego.

W naszej szkole wzorowa frekwencja się opłaca!!!

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Statystyki

Odsłon : 1910092

Pogoda