Home Aktualności Konkurs profilaktyczny dla klas IV-VI
PDF 

Wybieram dla siebie to, co najlepsze,
chronię siebie i innych przed szkodliwymi substancjami
.

Regulamin

 

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który przedstawi prace plastyczną (technika dowolna)lub wypracowanie pisemne , której treść ma zwrócić uwagę na potrzebę zdrowego odżywiania i unikania szkodliwych produktów dla zdrowia, w tym używek i dopalaczy.

  1. Konkurs trwa od 01.10.2015 r. Podpisane prace konkursowe należy przynosić do gabinetu pedagoga szkolnego do dn. 31.10.2015 r.
  2. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa, w której skład wejdzie Pani Irena Pikul, Pani Celina Buczyńska i Pani Ewa Buczyńska – pedagog szkolny.
  3. Komisja konkursowa dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:

         A – praca plastyczna:

-         wpisanie się w tematykę konkursu (od 1 do 10 pkt)

-         estetyka wykonania pracy (od 1 do 10 pkt)

-         pomysłowość i oryginalność pracy (od 1 do 10 pkt)

-         atrakcyjność formy przekazu pod względem estetycznym (od 1 do 10 pkt)

-         siła przekazu treści profilaktycznej na świadomość młodzieży (od 1 do 10 pkt)

B – praca pisemna:

- forma dowolna (rozprawka, esej, opowiadanie, list ) (od 1 do 10 pkt)

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (od 1 do 10 pkt)

- profilaktyczna wymowa tekstu(od 1 do 10 pkt)

          - praca powinna zajmować przynajmniej 2 strony formatu A4 (od 1 do 10 pkt)

          - estetyka napisanego tekstu(od 1 do 10 pkt)
   5.Spośród wszystkich wykonawców prac zostaną wyłonieni laureaci, którzy zostaną nagrodzeni.

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 

Statystyki

Odsłon : 1913338

Pogoda